Jak skutecznie pozbyć się wilgoci?

 

Wilgoć przedostająca się do budynku to prawdziwe utrapienie. Należy szybko reagować, aby woda nie osłabiła konstrukcji. Najczęściej wilgoć wkrada się do domu poprzez wody gruntowe, które przy większych opadach deszczu mogą drastycznie wzrosnąć. Wówczas fundamenty i ściany mogą nasiąkać wilgocią niczym gąbka. Jak skutecznie osuszyć ściany domu?

Metody usuwania wilgoci z budynków

osuszanie ścianIstnieje kilka metod nieinwazyjnych, które można wdrożyć, aby osuszyć ściany budynku. Jest to nagrzewanie za pomocą nagrzewnic, które podgrzewają powietrze w pomieszczeniu i powodują parowanie wody. Pozostają także mikrofale, które działają podobnie do kuchenki mikrofalowej i wnikają w głębsze warstwy ścian, usuwając z nich wilgoć. Absorpcja, czyli ściąganie wody z zawilgoconych materiałów poprzez obieg powietrza. Kondensacja, czyli osuszanie ścian poprzez skraplającą na nich parę wodną. Przy tej metodzie wzrasta wilgotność powietrza, ale woda w murach odparowuje. Metody nieinwazyjne są jednak często niewystarczające, długotrwałe i uciążliwe. Jedną z bardzo skutecznych technik inwazyjnych jest iniekcja krystaliczna, którą można zastosować, kiedy zawilgocenie nastało w skutek podciągania kapilarnego z wód gruntowych. Iniekcja polega na wycięciu linii otworów w ścianach piwnicznych, a następnie za pomocą odpowiednich preparatów wtłoczenie warstwy hydroizolacyjnej. Hydroizolacja wykonana przez fachowców nie tylko usunie wilgoć z naszego domu, ale także zapobiegnie dalszemu przedostawaniu się jej w przyszłości.

Profesjonalne osuszanie zagwarantuje bezpieczeństwo konstrukcji budynku, zahamuje rozwój grzybów, pleśni i ewentualnego nieprzyjemnego zapachu zgnilizny. Iniekcja krystaliczna nie wymaga naruszania konstrukcji budynku, a jedynie wykonania kilku odwiertów. Przeprowadzona przez specjalistów będzie wykonana w szybkim terminie i rozwiąże problem zawilgoconego domu.