Zastosowanie dokładnych przewiertów sterowanych

Nowoczesne przewierty sterowane umożliwiają bezwykopowe wykonywanie dowolnych projektów instalacyjnych pod terenowymi elementami infrastruktury kolejowej albo drogowej. Technologia ta może być stosowana niemal w praktycznie każdym rodzaju gruntu, przy czym konieczne jest zastosowanie odpowiednich maszyn wiertniczych. Odwiert pilotujący jest wykonywany po uprzednio określonej ścieżce odwiertu. Jest ona wytyczona przy pomocy lokalizatora, a następnie powiększa się otwór po ścieżce odwiertu pilotującego.

Poszczególne etapy przewiertów sterowanych

dokładny przewiert sterowanyW przypadku technologii przewiertów sterowanych nie wykonuje się otworów pośrednich. Zarówno krótkie, średnie, jak i długie odcinki rur mogą być zainstalowane bez otworów pośrednich. Dodatkowo są one instalowane prosto bądź zakrzywione, dzięki czemu możliwe jest omijanie przeszkód oraz istniejących już instalacji. Nie powoduje się w ten sposób także zakłóceń w ruchu drogowym, rzecznym czy kolejowym, a także niszczenia krajobrazu. Przewierty sterowane są niewrażliwe na przeszkody powierzchniowe, takie jak domy, drzewa, rzeki czy drogi, a także przyjazne dla środowiska. Warto stosować dokładny przewiert sterowany. W czasie wykonywania przewiertu do głowicy podawana jest specjalna płuczka bentonitowa, która ma na celu transport urobku, a także stabilizacje wykonanego tunelu czy chłodzenie wiertnicy. Po wykonaniu otworu płuczka zaczyna twardnieć, przez co wzmacnia cały przewiert i jednocześnie pomaga w prostszym osadzeniu się rurociągu. Jest to więc rozwiązanie nie tylko innowacyjne, ale także bardzo nowoczesne pod względem zastosowanych urządzeń czy materiałów. Dodatkowo doskonale sprawdza się w różnych okolicznościach i sytuacjach.

Nowoczesne systemy stosowane w czasie przewiertów sterownych umożliwiają śledzenie w czasie rzeczywistym całego procesu przewiertu, w tym można sprawdzić azymut wiercenia, kąt pochylenia głowicy czy bieżącą jej głębokość. W tym celu wykorzystywana jest technologia radiowa. Metoda ta sprawdza się w przypadku pokonywania traktów komunikacyjnych, a także na terenach na których występuje gęsta sieć instalacji. Sprawdza się również do pokonywania gór oraz wzniesień, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie instalacji, gdzie walory przyrodnicze mają być nienaruszone.