Skuteczne pomoce szkolne

 

W wieku sześciu lat większość dzieci rozpoczyna systematyczną naukę w szkole podstawowej. Już od pierwszych klas, dzieci są wprowadzane w świat nauki poprzez różne, ciekawe zajęcia. Sposób prowadzenia lekcji w dużej mierze zależy od nauczyciela, który może zaciekawić dzieci i sprawić, że nauka danego przedmiotu będzie łatwa i przyjemna.

Z czego nauczyciele korzystają na lekcjach chemii?

Chemia - pomoce dydaktyczne dla nauczycieliPrzedmioty szkolne dzielą się na ścisłe, humanistyczne czy przyrodnicze. Niewiele jest uczniów, którzy nie mają problemów z żadnym przedmiotem, bo przeważnie w jednych są lepsze, a w innych gorsze w nauce. Niemniej jednak dobry nauczyciel jest w stanie tak poprowadzić lekcję, aby znaczna część uczniów zrozumiała omawiany temat. Jednym z najciekawszych przedmiotów jest chemia – pomoce dydaktyczne dla nauczycieli są ogólnie dostępne dla każdej szkoły. Z większości z nich korzystają nauczyciele, w celu obrazowego przedstawienia uczniom tematu, ale są też takie, które sami uczniowie obsługują. Do podstawowych pomocy szkolnych zalicza się najróżniejsze plansze i plakaty informacyjne, foliogramy wyświetlane uczniom na rzutnikach czy podstawowe modele cząsteczek. Pomoce stosowane na chemii dzielą się na statyczne i dynamiczne. Do pierwszej grupy zalicza się wyżej wymienione przykłady, natomiast do dynamicznych należą wszystkie te, które pozwalają na wykonanie doświadczenia. Zaczynając od najdrobniejszych pipet, miarek, lejków czy szklanych słoiczków, które są niezbędne w wielu doświadczeniach, a kończąc na pełnych dygestoriach, które są wyposażone wyciągi oparów, zlew czy szyby ochronne. Nauczyciele z chemii często stosują trójwymiarowe modele chemiczne czy specjalne odczynniki chemiczne. Lekcja, na której nauczyciel może wykonać doświadczenie chemiczne jest bez wątpienia ciekawsza niż pokazywanie zdjęć.

Pomoce szkolne są niewykorzystywane niemalże na wszystkich przedmiotach, ponieważ są skutecznym narzędziem ułatwiającym prowadzenie zajęć. Poza chemią, dostaniemy także pomoce dydaktyczne z biologi, matematyki, historii czy geografii. Można bez nich prowadzić zajęcia, ale będą znacznie mniej ciekawe i zrozumiałe, a przecież są one prowadzone dla uczniów, więc dobrze, żeby były zajmujące ich uwagę. Każdy nauczyciel powinien mieć do nich dostęp.