Czym jest styren?

Styren jest organicznym związkiem chemicznym głównie wykorzystywanym do produkcji polistyrenu, kauczuków syntetycznych oraz żywic butadienowo-styrenowych. Szerokie zastosowanie sprawia, że jest on jednym z najważniejszych monomerów wytwarzanych przez przemysł chemiczny w obecnych czasach.

Wykorzystani styrenu w przemyśle tworzyw sztucznych

styrenSam styren podlega polimeryzacji dzięki wykorzystaniu każdej z metod stosowanych w technologii tworzyw sztucznych w celu wytworzenia polimerów oraz kopolimerów. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych kopolimerów jest tworzywo ABS. Jego zastosowanie obejmuje w głównej mierze przemysł motoryzacyjny. Tworzywo ABS wykorzystywane jest w produkcji akcesoriów takich jak nadkola, przyciski czy kratownice w samochodach. Z jego zastosowaniem możemy się spotkać również w innych gałęziach produkcyjnych. Stosowany jest także w produkcji sprzętu sportowego, części mebli, zabawek, urządzeń elektronicznych czy rurociągów termoplastycznych.  Styren jest również używany w licznych syntezach organicznych, a ponadto stanowi rozpuszczalnik żywic poliestrowych. Jeżeli chodzi o same właściwości styrenu przybiera on postać bezbarwnej cieczy o słabym, charakterystycznym, jednocześnie nieprzyjemnym zapachu. Wchodzi również w gwałtowne reakcje z silnymi utleniaczami. Jego polimeryzacja jest możliwa nawet pod wpływem promieni słonecznych bądź delikatnego ogrzewania. Wówczas otrzymujemy polistyren. Styren jest substancją szkodliwą dla człowieka. W większości przypadków dostaje się on do organizmu poprzez układ oddechowy.

Działanie styrenu na organizm człowieka ma charakter głównie depresyjny dla środkowego układu nerwowego oraz obwodowego. W najcięższych przypadkach może prowadzić do marskości wątroby. Z kolei w niewielkim stężeniu styren może wywołać łzawienie oczu oraz metaliczny posmak w ustach.