Odporność na korozję blachy typu 1.4462

W różnych branżach przemysłowych wykorzystuje się różne rodzaje stali i blach. Wszystko zależne jest od właściwości i odporności danej blachy. Stal dzieli się na rodzaje, ze względu na ich fizyczne właściwości – w zależności od ich składu pierwiastkowego wykazują one różną odporność na działania mechaniczne i fizyczne. Stal o typie 1.4462 jest odporna na działanie korozji ogólnej, jak i na działanie korozji międzykrystalicznej oraz naprężeniowej.

Stal typu 1.4462 i jej wykorzystanie

blacha typu 1.4462Ten rodzaj stali częściej wykorzystuje się do budowy poszczególnych elementów budowlanych niż do budowy dużych konstrukcji. Często z takiej blachy wykonuje się śruby, rury czy zawory. Pomimo to wykorzystuje się ją przede wszystkim w takich środowiskach, gdzie ważne jest zastosowanie blachy o dużej odporności na działanie korozji. W przemyśle chemicznym znajduje ona swoje zastosowanie do budowy urządzeń, pracujących w środowisku kwasowym. Dlatego często jest budulcem kotłów, zbiorników czy cystern, magazynujących substancje kwasu azotowego, fosforowego czy kwasów tłuszczowych. Często wykorzystuje się ją także w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, a to ze względu na jej nietoksyczność. Blacha typu 1.4462 jest blachą o strukturze dwufazowej, austenityczno – ferrytyczną. Jej wadą jest jej podatność na kruszenie podczas działania temperatur powyżej 250 lub 300 stopni Celsjusza, dlatego nie jest łatwym materiałem spawalniczym. Jest inaczej nazywana stalą Dupleks. Pomimo jej wad, podczas obrabiania wykazuje się dużą plastycznością i rozciągliwością. Często łączy się elementy z tej stali z elementami konstrukcyjnymi, wykonanych z innych rodzajów stali. Najczęściej wykorzystuje się ją w branżach takich jak branża rafineryjna, chemiczna, papiernicza. Szczególnie często wykonuje się z niej elementy, użyte później do budowy statków. Podczas spawania trzeba kierować się szczególnymi wytycznymi, tak żeby stali nie utraciła swojej odporności na korozję i odporności na działania mechaniczne. 

Stal typu 1.4462 to blacha dwufazowa, która przede wszystkim wykazuje właściwości antykorozyjne. Pomimo jej plastyczności, trzeba bardzo ostrożnie z nią postępować podczas procesu spawania, tak żeby nie straciła swoich właściwości, takich jak odporność mechaniczna i antykorozyjna. Jej struktura także łatwo może ulec kruszeniiu, Wykorzystuje się do budowy elementów konstrukcyjnych, służących transportowaniu i magazynowaniu substancji żrących.