Sygnalizacja stanu pracy maszyny

 

W przemyśle bardzo często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo. Niektóre wdrożenia są ściśle powiązane z modernizacją parku maszynowego czy linii technologicznych. W momencie zmiany maszyn często bowiem zachodzi konieczność modyfikacji układów sterujących czy zabezpieczeń. Operatorzy linii technologicznych muszą mieć świadomość w jakim stanie znajdują się poszczególne urządzenia.

Zastosowanie kolumn sygnalizacyjnych

kolumny sygnalizacyjne do maszynCzęsto bowiem na terenie fabryki jeden operator ma pod swoją opieką kilka maszyn. Nierzadko są one oddalone od siebie o kilka czy kilkanaście metrów. W takiej sytuacji z daleka powinien on mieć możliwość kontrolowania poprawności zachodzącego procesu. W tym celu stosuje się właśnie kolumny sygnalizacyjne do maszyn, które znajdują się w ich bezpośrednim sąsiedztwie lub są umieszczone na nich. Kolumna sygnalizacyjna składa się przeważnie z kilku członów optycznych, które opcjonalnie mogą być uzupełnione modułem dźwiękowym. W tradycyjnej konfiguracji urządzenie składa się z dwóch segmentów czerwonego oraz zielonego. Czerwony kolor sygnalizuje wystąpienie awarii natomiast zielony informuje, że proces przebiega poprawnie. Niemniej jednak czasami kolumna może być uzupełniona kolorem żółtym, który informuje o wystąpieniu pauzy. Na rynku dostępne są nawet rozwiązania z siedmioma segmentami optycznymi. Ważną rolę odgrywa również moduł dźwiękowy, który generuje dźwięk modulowany o wysokim natężeniu. Wszystko to ma za zadanie przyciągnąć uwagę operatora, który następnie podejmuje kolejne kroki. W przypadku kolumn do przemysłu koniecznym jest zastosowanie wysokiej jakości materiałów, które będą odporne na warunki środowiskowe. Bardzo często urządzenia te pracują bowiem w dużym kurzu czy zawilgoceniu.

Właśnie dlatego powinny posiadać obudowę, która zapewni ich szczelność. Oprócz tego powinny również być odporne na wibracje czy wszelkiego rodzaju uderzenia. Niektóre dostępne na rynku rozwiązania posiadają również moduły komunikacyjne. Dzięki nim możliwa jest transmisja danych do jednostek je analizujących. W ten sposób można wyciągnąć wnioski na temat funkcjonowania poszczególnych maszyn czy całych linii technologicznych. Jak widać urządzenia te pozwalają znacznie zoptymalizować czynności osób je obsługujących.